Har du material som du vill få publicerat på hemsidan? Kontakta oss på kalarnebygden@hotmail.com

På gång

Obs ! kom ihåg Kälarnedagen den 6 Juni
 
Även pubafton på Östjemten med Emil Erik!