Har du material som du vill få publicerat på hemsidan? Kontakta oss på kalarnebygden@hotmail.com

Nya informationstavlor!

I Kälarne finns informationstavlor som sattes upp för ca 10 år sedan. Mycket av den informationen är nu felaktig samt att layouten inte är bra.
Vi behöver alltså ny och korrekt info samt ny design till våra informationstavlor och efterlyser härmed en kreativ person som kan rita/måla en bild av Kälarne centrum, gärna i typen 2D så som man kan se på infotavlor på exvis djurparker.
Är du intresserad?, hör då av dig till Michael Löfgren 070-6665674.