Har du material som du vill få publicerat på hemsidan? Kontakta oss på kalarnebygden@hotmail.com

En till Röjardag!

På söndag den 24 maj har vi en röjardag till på byn. Samling kl 09:00 vid Palmebrings. Lunch på Hotellet för alla som hjälper till :)
 
Väl Mött